CÓ GÌ HOT

Đã cập nhật 901 trường đối tác...

Tìm kiếm nhanh

Bạn có thể tìm trường theo Tên, Thành phố, hoặc Từ khoá bất kỳ. Hơn nữa, nhớ sử dụng bộ lọc phía dưới để thu gọn phạm vi tìm kiếm nhé!

Texas Wesleyan University

Trường: University
Vị trí: Texas, Mỹ
Học phí: 31,816 USD
Học bổng: Up to 21,000 USD
Ranking: #298-#389 in National Universities
Update:

14:45, 08/02/2021

Yorkville University

Trường: University
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 16,875 CAD - 20,000 CAD
Học bổng: Up to 10,000USD/total course
Ranking: N/A
Update:

15:33, 18/02/2021

Toronto Film School

Trường: College
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 21,854 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: TOP 50 in Undergraduate Schools for Game Design (Princeton Review, 2019)
Update:

15:19, 03/09/2020

The First Academy

Trường: High School
Vị trí: Florida, Mỹ
Học phí: 58,500 USD
Học bổng: 20,000 USD
Ranking: Overall Niche Grade: A+
Update:

15:19, 03/09/2020

California State University, East Bay

Trường: University
Vị trí: California, Mỹ
Học phí: 18,800 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #24 in Regional Universities Midwest (tie)
Update:

13:17, 07/02/2021

University of Tennessee-Chattanooga

Trường: University
Vị trí: Tennessee, Mỹ
Học phí: 25,774 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #298 - #389 in National Universities
Update:

10:32, 06/02/2021

San Francisco State University

Trường: High School
Vị trí: California, Mỹ
Học phí: 19,146 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #29 in Regional Universities West (tie)
Update:

10:34, 06/02/2021

Gonzaga University

Trường: University
Vị trí: Washington, Mỹ
Học phí: 45,140USD
Học bổng: Up to 100%
Ranking: #80 in National Universities (tie)
Update:

10:52, 06/02/2021

Braemar College

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 15,051 CAD
Học bổng: 1,000CAD
Ranking: N/A
Update:

15:19, 03/09/2020

Rochester Institute of Technology

Trường: University
Vị trí: New York, Mỹ
Học phí: 50,564 USD
Học bổng: Lên đến 100%
Ranking: #104 in National Universities (tie)
Update:

12:37, 07/02/2021

Berkeley College

Trường: College
Vị trí: New York, Mỹ
Học phí: 25,300 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

15:19, 03/09/2020

High Point University

Trường: University
Vị trí: North Carolina, Mỹ
Học phí: 36,268 USD
Học bổng: Up to 100%
Ranking: #1 in Regional Colleges South
Update:

10:18, 06/02/2021

Youngstown State University

Trường: University
Vị trí: Ohio, Mỹ
Học phí: 15,429 USD
Học bổng: Up to 10,000 USD
Ranking: #112 in Regional Universities Midwest (tie)
Update:

12:58, 07/02/2021

Fryeburg Academy

Trường: High School
Vị trí: Alabama, Mỹ
Học phí: 50,500USD
Học bổng: 25,900USD
Ranking: Overall Niche Grade: A-
Update:

15:19, 03/09/2020

Foxcroft Academy

Trường: High School
Vị trí: Maine, Mỹ
Học phí: 51,250 USD
Học bổng: 26,250 USD
Ranking: Overall Niche Grade: A-
Update:

15:19, 03/09/2020

The King’s Academy

Trường: High School
Vị trí: Alabama, Mỹ
Học phí: 58,000 USD
Học bổng: 19,000 USD
Ranking: Overall Niche Grade: A
Update:

15:19, 03/09/2020

Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences

Trường: University
Vị trí: Massachusetts, Mỹ
Học phí: 33,000 USD
Học bổng: Up to 50%
Ranking: #1 University in the U.S. for Earning Power
Update:

15:19, 03/09/2020

Gannon University

Trường: University
Vị trí: Pennsylvania, Mỹ
Học phí: 35,000 USD
Học bổng: Up to 30,000 USD
Ranking: #218 in National Universities (tie)
Update:

15:19, 03/09/2020

Northeastern University

Trường: University
Vị trí: Massachusetts, Mỹ
Học phí: Liên hệ
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #49 in National Universities
Update:

16:22, 04/05/2021

CATS Academy Boston

Trường: High School
Vị trí: Massachusetts, Mỹ
Học phí: 36,500 USD
Học bổng: Lên đến 100% học phí và ăn ở
Ranking: Overall Niche Grade: A+
Update:

10:38, 04/03/2021

HWDSB – Ancaster High Secondary School

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 14,500 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

GSCS – Bethlehem Catholic High School

Trường: High School
Vị trí: Saskatchewan, Canada
Học phí: 12,900 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking:
Update:

HWDSB – Sir Winston Churchill Secondary School

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 24,500 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

TVDSB – Medway High School

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 24,400 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

FH International High School

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 15,513 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

TCDSB – St. John Paul II Catholic Secondary School

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 15,500 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Dover Bay Secondary

Trường: High School
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 13,000
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

TDSB – L’Amoreaux Collegiate Institute

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 16,000 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Samuel Robertson Technical School

Trường: High School
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 14,000 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

YRDSB – Dr. G.W. Williams Secondary School

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 15,400 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Whistler Secondary

Trường: High School
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 13,000 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Ladysmith Secondary School

Trường: High School
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 13,000 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

13:49, 08/04/2021

TVDSB – East Elgin Secondary School

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 14,700 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Aberdeen Hall Preparatory School

Trường: High School
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 26,150 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Don Ross Middle School

Trường: High School
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 14,500 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:
Lịch nghỉ lễ 2021
Tra cứu trường
Tư vấn online 1-1