Đề xuất: Northeastern, High Point, NJIT, AU

Đã cập nhật 984 trường đối tác...

New York, Mỹ
College
Xếp hạng
Thành lập
1960
Học phí
$12,130/năm
Học bổng
Liên hệ
New York, Mỹ
College
Xếp hạng
Thành lập
Học phí
$20,492/năm.
Học bổng
Liên hệ
New York, Mỹ
College
Xếp hạng
Thành lập
1894
Học phí
$65,204
Học bổng
Liên hệ
Châu Âu
University, College
Xếp hạng
#79 in Best Global Universities in the United Kingdom
Thành lập
1890
Học phí
£15,995/năm
Học bổng
Lên tới £5,000
Châu Âu
University, College
Xếp hạng
#81 in Best Global Universities in the United Kingdom
Thành lập
1870
Học phí
£15,995/năm.
Học bổng
Lên tới £5,000
Châu Âu
University, College
Xếp hạng
#82 in Best Global Universities in the United Kingdom
Thành lập
1832
Học phí
£14,995/năm
Học bổng
Lên tới £6,000
Châu Âu
University, College
Xếp hạng
#62 in Best Global Universities in the United Kingdom (tie)
Thành lập
1884
Học phí
từ £16,996/năm.
Học bổng
Lên tới £6,000
Châu Âu
University, College
Xếp hạng
#32 in Best Global Universities in the United Kingdom
Thành lập
1881
Học phí
£18,695/năm.
Học bổng
Lên tới £10,000
Châu Âu
University
Xếp hạng
#91 in Best Global Universities in the United Kingdom
Thành lập
1841
Học phí
£15,000 – £18,000
Học bổng
Lên đến £4,000
Châu Âu
University
Xếp hạng
#7 Best hospitality school in the world (QS Rankings)
Thành lập
Học phí
24,400 CHF/năm
Học bổng
Lên đến 20% học phí
New York, Mỹ
High School
Xếp hạng
A+ Overall Niche Grade
Thành lập
1965
Học phí
$69,500/năm
Học bổng
Lên đến 20%/năm
Saskatchewan, Canada
University
Xếp hạng
Thành lập
1911
Học phí
21,000 CAD
Học bổng
Lên đến 20,000 CAD
Oklahoma, Mỹ
University
Xếp hạng
#124 in National Universities
Thành lập
1890
Học phí
$31,637/năm
Học bổng
Lên đến 64,000 USD
Florida, Mỹ
University
Xếp hạng
#209 in National Universities
Thành lập
1961
Học phí
$17,324
Học bổng
Lên đến 6,000 USD
Virginia, Mỹ
University
Xếp hạng
#124 in National Universities
Thành lập
1908
Học phí
$24,974/năm
Học bổng
Lên đến $8,000
Connecticut, Mỹ
University
Xếp hạng
#124 in National Universities (tie)
Thành lập
1942
Học phí
Học bổng
$15,000 – 43,000/năm
Texas, Mỹ
High School
Xếp hạng
#89 in National Liberal Arts Colleges (tie)
Thành lập
1840
Học phí
$48,450/năm
Học bổng
$15,000 - $33,000/năm
Utah, Mỹ
University
Xếp hạng
#32 in Regional Colleges West (tie)
Thành lập
1911
Học phí
$17,000
Học bổng
$2,500 /năm