Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến du học Mỹ, Úc, Canada, các chương trình du học hè, học bổng, vui lòng để lại thông tin dưới đây. Đội ngũ UNIMATES Education sẽ liên hệ hỗ trợ bạn.

  Office of Education Consulting

  • Address: 12nd Fl, International Plaza Apartment, 343 Pham Ngu Lao St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Tel:   +84 28 3821 6927
  • Fax: +84 28 3821 6947

  Operation & Event Planning Office

  • Address: 46th Fl, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Tel:  +84 28 6295 8822
  • Fax: +84 28 3821 6927

  Working Hours

  • 09:00 AM – 06:30 PM : Thứ Hai – Thứ Sáu
  • 09:00 AM – 12:00 PM : Thứ Bảy