Chính sách & Điều khoản

A. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tại UNIMATES Eduaction, chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư là rất quan trọng đối với khách hàng. Chúng tôi cam kết đáp ứng được những mong đợi của quý khách và sẽ tuân thủ tất cả các bảo mật và quyền riêng tư đang đươc áp dụng liên quan đến thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm của quý khách hàng. Dưới đây là tóm tắt về cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của quý khách:

 1. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho việc hỗ trợ những yêu cầu của bạn hoặc để cung cấp thông tin mà bạn yêu cầu, cá nhân hóa thông tin theo sự quan tâm của bạn.
 2. Chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin của bạn. Nếu chúng tôi không cần sử dụng, và bạn không muốn chúng tôi lưu giữ, chúng tôi sẽ xóa bỏ.
 3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích với mong muốn bạn có thể hiểu được mọi việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 4. Không có sự bất ngờ – bạn là người quyết định những gì và làm thế nào bạn nhận thông tin từ chúng tôi.
 5. Chính sách được áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

B. CHÍNH SÁCH THU THẬP THÔNG TIN

 1. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng.
 2. Thông tin cá nhân có thể được thu thập trực tiếp từ bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn hoặc có thể được thu thập từ bên thứ ba như người được cấp phép hoặc đại diện được chúng tôi cho phép cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi khi liên lạc với chúng tôi qua mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác, ví dụ: thông qua Facebook hoặc Twitter của bạn.
 3. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân và nhạy cảm trừ khi thông tin là cần thiết cho các công việc hoặc hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi cần nhận được sự đồng ý của bạn trước khi thu thập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.
 4. Khi bạn giao dịch với chúng tôi, bạn sẽ cần phải xác định danh tính của mình để chúng tôi có thề cung cấp dịch vụ cho bạn, vì vậy chúng tôi không chấp nhận việc sử dụng bút danh hoặc tên thân mật. 
 5. Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cá nhân về bạn dưới dạng địa chỉ IP và / hoặc tên miền của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ UNIMATES Education tại info@unimates.edu.vn

C. ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT NGƯỜI DÙNG

 1. Bạn cho phép các chuyên viên tư vấn, bộ phận xử lý hồ sơ thị thực tại UNIMATES và các cơ quan lãnh sự liên quan liên hệ đến các thông tin do bạn cung cấp.
 2. Trong trường hợp bạn cung cấp thông tin của người khác, UNIMATES sẽ không chịu trách nhiệm trước các thông tin được cung cấp trừ khi bạn có được sự uỷ quyền hợp pháp của người được bạn nhờ hỗ trợ đăng ký thông tin hoặc đang là giám hộ hợp pháp của người được bạn hỗ trợ đăng ký.
 3. UNIMATES sẽ không sử dụng thông tin được bạn cung cấp cho các mục đích thương mại hoặc cho một bên thứ ba không liên quan trực tiếp đến yêu cầu hỗ trợ của bạn mà không có sự đồng ý của người cung cấp thông tin trừ các trường hợp vi phạm an ninh quốc gia hoặc có yêu cầu của cơ quan an ninh hợp pháp.

Lưu ý:
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Unimates chỉ được áp dụng tại các website của Unimates (unimates.edu.vn). Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại các website của Unimates. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

Rate page