Đề xuất: Northeastern, High Point, NJIT, AU

Đã cập nhật 948 trường đối tác...

Trường:
University
Vị trí:
Massachusetts, Mỹ
Học phí:
$16,200 (Chuyển tiếp)
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#49 in National Universities
Trường:
University
Vị trí:
New Jersey, Mỹ
Học phí:
$34,972 USD.
Học bổng:
Up to 80% học phí
Xếp hạng:
#103 in National Universities (tie) (US News)
Trường:
University
Vị trí:
Connecticut, Mỹ
Học phí:
$45,144
Học bổng:
Up to 100%
Xếp hạng:
#211 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Pennsylvania, Mỹ
Học phí:
35,000 USD
Học bổng:
Up to 30,000 USD
Xếp hạng:
#227 in National Universities
Trường:
University
Vị trí:
Massachusetts, Mỹ
Học phí:
$44,930 USD/năm
Học bổng:
Lên đến 22,000 USD/năm
Xếp hạng:
Best Business Schools (The Princeton Review 2017)
Trường:
University
Vị trí:
Massachusetts, Mỹ
Học phí:
34,700 USD
Học bổng:
18,000 USD
Xếp hạng:
#1 University in the U.S. for Earning Power
Trường:
University
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
Trung bình 46,350 USD/năm
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#10 in Regional Universities North (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
37,500 USD/năm
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#48 in Regional Universities North (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Kansas, Mỹ
Học phí:
26,960 USD
Học bổng:
Lên đến 100% học phí
Xếp hạng:
#121 National Universities
Trường:
University
Vị trí:
Nebraska, Mỹ
Học phí:
27,025 USD/năm
Học bổng:
15,000 USD/năm (renewable)
Xếp hạng:
#136 in National Universities
Trường:
University
Vị trí:
New York, Mỹ
Học phí:
45,000 USD
Học bổng:
Up to 31,000 USD
Xếp hạng:
#234 in National University (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Ontario, Canada
Học phí:
22,836CAD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#501 – #600 (THE)
Trường:
University
Vị trí:
Arizona, Mỹ
Học phí:
32,760 USD
Học bổng:
Lên đến 50% học phí
Xếp hạng:
#121 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Massachusetts, Mỹ
Học phí:
30,623 USD
Học bổng:
10,000 USD
Xếp hạng:
#217 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Ohio, Mỹ
Học phí:
10,530 USD
Học bổng:
Up to 10,000 USD
Xếp hạng:
#112 in Regional Universities Midwest (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Ontario, Canada
Học phí:
Trung bình 37,391 CAD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
201 – 250th (THE)
Trường:
University
Vị trí:
Massachusetts, Mỹ
Học phí:
$35,139 USD
Học bổng:
$2,000 - $25,000 USD
Xếp hạng:
#234 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Ontario, Canada
Học phí:
26,162 CAD
Học bổng:
Từ 1,000 CAD- 16,000 CAD cho 4 năm/ cử nhân và 4,000 CAD-7,000CAC/Thac sỹ. Chi tiết vui lòng gọi điện hotline: 0981646826
Xếp hạng:
#14 Top Comprehensive University 2021 Canada (Macleans)
Trường:
University
Vị trí:
Illinois, Mỹ
Học phí:
48,670 USD
Học bổng:
22,000 USD
Xếp hạng:
#122 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Ontario, Canada
Học phí:
Khoảng 29,495 CAD - 35,419 CAD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#21 in Best Overall in Canada (Maclean's Rankings 2019)
Trường:
University
Vị trí:
Florida, Mỹ
Học phí:
24,000 USD
Học bổng:
Up to 5,000 USD/ năm
Xếp hạng:
#151 in National Universities (tie)