Đã cập nhật 900 trường đối tác...

Tìm kiếm nhanh

Bạn có thể tìm trường theo Tên, Thành phố, hoặc Từ khoá bất kỳ. Hơn nữa, nhớ sử dụng bộ lọc phía dưới để thu gọn phạm vi tìm kiếm nhé!

Texas Wesleyan University

Trường: University
Vị trí: Texas, Mỹ
Học phí: 31,816 USD
Học bổng: Up to 21,000 USD
Ranking: #298-#389 in National Universities
Update:

14:45, 08/02/2021

Yorkville University

Trường: University
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 16,875 CAD - 20,000 CAD
Học bổng: Up to 10,000USD/total course
Ranking: N/A
Update:

15:33, 18/02/2021

Toronto Film School

Trường: College
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 21,854 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: TOP 50 in Undergraduate Schools for Game Design (Princeton Review, 2019)
Update:

15:19, 03/09/2020

The First Academy

Trường: High School
Vị trí: Florida, Mỹ
Học phí: 58,500 USD
Học bổng: 20,000 USD
Ranking: Overall Niche Grade: A+
Update:

15:19, 03/09/2020

California State University, East Bay

Trường: University
Vị trí: California, Mỹ
Học phí: 18,800 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #24 in Regional Universities Midwest (tie)
Update:

13:17, 07/02/2021

University of Tennessee-Chattanooga

Trường: University
Vị trí: Tennessee, Mỹ
Học phí: 25,774 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #298 - #389 in National Universities
Update:

10:32, 06/02/2021

San Francisco State University

Trường: High School
Vị trí: California, Mỹ
Học phí: 19,146 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #29 in Regional Universities West (tie)
Update:

10:34, 06/02/2021

Gonzaga University

Trường: University
Vị trí: Washington, Mỹ
Học phí: 45,140USD
Học bổng: Up to 100%
Ranking: #80 in National Universities (tie)
Update:

10:52, 06/02/2021

Braemar College

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 15,051 CAD
Học bổng: 1,000CAD
Ranking: N/A
Update:

15:19, 03/09/2020

Rochester Institute of Technology

Trường: University
Vị trí: New York, Mỹ
Học phí: 50,564 USD
Học bổng: Lên đến 100%
Ranking: #104 in National Universities (tie)
Update:

12:37, 07/02/2021

Berkeley College

Trường: College
Vị trí: New York, Mỹ
Học phí: 25,300 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

15:19, 03/09/2020

High Point University

Trường: University
Vị trí: North Carolina, Mỹ
Học phí: 36,268 USD
Học bổng: Up to 100%
Ranking: #1 in Regional Colleges South
Update:

10:18, 06/02/2021

Youngstown State University

Trường: University
Vị trí: Ohio, Mỹ
Học phí: 15,429 USD
Học bổng: Up to 10,000 USD
Ranking: #112 in Regional Universities Midwest (tie)
Update:

12:58, 07/02/2021

Fryeburg Academy

Trường: High School
Vị trí: Alabama, Mỹ
Học phí: 50,500USD
Học bổng: 25,900USD
Ranking: Overall Niche Grade: A-
Update:

15:19, 03/09/2020

Foxcroft Academy

Trường: High School
Vị trí: Maine, Mỹ
Học phí: 51,250 USD
Học bổng: 26,250 USD
Ranking: Overall Niche Grade: A-
Update:

15:19, 03/09/2020

The King’s Academy

Trường: High School
Vị trí: Alabama, Mỹ
Học phí: 58,000 USD
Học bổng: 19,000 USD
Ranking: Overall Niche Grade: A
Update:

15:19, 03/09/2020

Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences

Trường: University
Vị trí: Massachusetts, Mỹ
Học phí: 33,000 USD
Học bổng: Up to 50%
Ranking: #1 University in the U.S. for Earning Power
Update:

15:19, 03/09/2020

Gannon University

Trường: University
Vị trí: Pennsylvania, Mỹ
Học phí: 35,000 USD
Học bổng: Up to 30,000 USD
Ranking: #218 in National Universities (tie)
Update:

15:19, 03/09/2020

Northeastern University

Trường: University
Vị trí: Massachusetts, Mỹ
Học phí: Liên hệ
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #49 in National Universities
Update:

16:47, 13/04/2021

CATS Academy Boston

Trường: High School
Vị trí: Massachusetts, Mỹ
Học phí: 36,500 USD
Học bổng: Lên đến 100% học phí và ăn ở
Ranking: Overall Niche Grade: A+
Update:

10:38, 04/03/2021

University of South Wales

Trường: University
Vị trí: , Châu Âu
Học phí: 13,500 GBP
Học bổng: Liên hệ
Ranking: 1001+ World University Rankings 2021 (THE)
Update:

17:09, 08/04/2021

Torrens University Australia

Trường: University
Vị trí: South Australia, Úc
Học phí: 12,000 – 26,000 AUD
Học bổng: lên đến 25%
Ranking: N/A
Update:

Cranfield University

Trường: University
Vị trí: , Châu Âu
Học phí: 24,000 GBP
Học bổng: Liên hệ
Ranking: Top 50 in the UK for Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing
Update:

16:49, 05/04/2021

University of Plymouth

Trường: University
Vị trí: , Châu Âu
Học phí: £14,200
Học bổng: Liên hệ
Ranking: Top 10 UK Young University
Update:

Western Sydney University

Trường: University
Vị trí: New South Wales, Úc
Học phí: 26,000 - 33,000 AUD
Học bổng: lên đến 50% học phí
Ranking: Top 2% in the world (Times Higher Education World University Rankings 2020)
Update:

15:51, 09/04/2021

Sudbury Catholic District School Board

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 12,600 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

18:53, 14/04/2021

North Island College

Trường: College
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 13,770 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Durham College

Trường: College
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 13,322 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

CEGEP GIM (Cégep de la Gaspésie et des Îles)

Trường: College
Vị trí: Quebec, Canada
Học phí: 14,526 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

18:53, 14/04/2021

CEGEP MV (Cégep Marie-Victorin)

Trường: College
Vị trí: Quebec, Canada
Học phí: 14,460 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

18:52, 14/04/2021

Fanshawe College

Trường: College
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 16,000 – 18,000 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

18:53, 14/04/2021

Thompson Rivers University

Trường: University
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 17,820 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

18:54, 14/04/2021

Peace River North – School District No.60

Trường: High School
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 22,100 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

18:54, 14/04/2021

Brandon Hall School

Trường: High School
Vị trí: Georgia, Mỹ
Học phí: 59,150 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: Overal Niche Grade: A+
Update:

18:55, 14/04/2021

Convoy International Secondary Academy

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 28,180 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

18:55, 14/04/2021

Lịch nghỉ lễ 2021
Tra cứu trường
Tư vấn online 1-1