Đại học Columbia University

Đại diện UNIMATES gặp gỡ và trao đổi về cơ hội hợp tác với Thầy William Cortes – Giám đốc Director, Executive Education Đại học Columbia University

Đại học Yale University

Đại diện UNIMATES gặp gỡ cô Gaye Kim  – Trưởng phòng Khoa học phát triển, chương trình Học giả trẻ tại Đại học Yale University (Yale Young Global Scholars) về hợp tác và hỗ trợ học sinh Việt Nam đến các chương trình học thuật tại Yale University

New Jersey Institute of Technology

Đại diện UNIMATES – gặp gỡ trao đổi về việc chính thức hợp tác tuyển sinh tại Việt Nam với Thầy Stephen M. Eck – Giám đốc Tuyển sinh cấp cao, phụ trách toàn bộ mảng tuyển sinh Viện Đại học công nghệ New Jersey – NJIT

Đại học High Point University 1

Đại diện UNIMATES Education gặp gỡ thầy Jim Smith – Director of International Admissions (Giám đốc bộ phận Tuyển sinh quốc tế) Đại học High Point University, xếp hạng 1 khu vực các trường Đại học các bang miền nam Hoa Kỳ

Viện Đại học Rochester Institute of Technology

UNIMATES gặp gỡ thầy Paul Keller – Giám đốc Tuyển sinh quốc tế Viện Đại học công nghệ Rochester (Director of International Enrollment, Office of International Enrollment – Rochester Institute of Technology) với tư cách là đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam

Stevens Institute of Technology

Đại diện UNIMATES gặp gỡ và trao đổi về chương trình tuyển sinh Thạc sỹ  với cô Dina Iskaros – Giám đốc tuyển sinh sau đại học, Viện công nghệ Stevens Institute of Technology 

Gonzaga University

Dr. Aaron Le, Đại diện UNIMATES Education Vietnam gặp gỡ và trao đổi với Tiến sĩ Li Yang – Giám đốc Bộ phận hợp tác quốc tế Đại học Gonzaga University (Director of Partnerships and Collaborations, Center for Global Engagement) với tư cách là đại diện tuyển sinh tại Việt Nam

California State University – Stanislaus

Đại diện UNIMATES Education Việt Nam trao đổi với cô Roxanne Diaz – Bộ phận Tuyển sinh quốc tế Đại học công lập bang California (California State University Stanislaus) và chính thức trở thành đại diện tuyển sinh của Trường tại Việt Nam

California State University, Sacramento

UNIMATES trao đổi và gặp gỡ Tiến sĩ Paul Hofmann – Phó chủ tịch cấp cao phụ trách các chương trình quốc tế và hợp tác toàn cầu  (Associate Vice President for International Programs and Global Engagemen) và cô Kunyi Cheng Điều phối viên Bộ phận hợp tác quốc tế Đại học California State University, Sacramento (Coordinator of Global Initiatives) với tư cách là đại diện tuyển sinh chính thức cùa trường tại Việt Nam

Rate page