Đề xuất: Northeastern, High Point, NJIT, AU

Đã cập nhật 930 trường đối tác...

Trường:
University
Vị trí:
Oregon, Mỹ
Học phí:
40,464 USD/ năm (45 tín chỉ) hoặc 26,976 USD/ năm (30 tín chỉ)
Học bổng:
7,500 - 30,000 USD/ năm
Xếp hạng:
#99 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Châu Âu
Học phí:
£13,900
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
201–250 th Young University Rankings 2020 (THE)
Trường:
High School
Vị trí:
New York, Mỹ
Học phí:
57,450 USD
Học bổng:
Lên đến 50%
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
University
Vị trí:
New Mexico, Mỹ
Học phí:
24,924 USD
Học bổng:
15,000 USD
Xếp hạng:
TOP 100 in Public Schools in America
Trường:
University
Vị trí:
Khác
Học phí:
7,800 - 15,600 £/ năm
Học bổng:
2,000 - 3,000 £
Xếp hạng:
Top 7% of All Universities Worldwide (CWUR 2021-2022)
Trường:
College
Vị trí:
Oregon, Mỹ
Học phí:
10,359 USD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
N/A
Hotline: 0981 646 826
43 Học bổng du học hàng đầu