CÓ GÌ HOT

Đã cập nhật 901 trường đối tác...

Tìm kiếm nhanh

Bạn có thể tìm trường theo Tên, Thành phố, hoặc Từ khoá bất kỳ. Hơn nữa, nhớ sử dụng bộ lọc phía dưới để thu gọn phạm vi tìm kiếm nhé!

Texas Wesleyan University

Trường: University
Vị trí: Texas, Mỹ
Học phí: 31,816 USD
Học bổng: Up to 21,000 USD
Ranking: #298-#389 in National Universities
Update:

14:45, 08/02/2021

Yorkville University

Trường: University
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 16,875 CAD - 20,000 CAD
Học bổng: Up to 10,000USD/total course
Ranking: N/A
Update:

15:33, 18/02/2021

Toronto Film School

Trường: College
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 21,854 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: TOP 50 in Undergraduate Schools for Game Design (Princeton Review, 2019)
Update:

15:19, 03/09/2020

The First Academy

Trường: High School
Vị trí: Florida, Mỹ
Học phí: 58,500 USD
Học bổng: 20,000 USD
Ranking: Overall Niche Grade: A+
Update:

15:19, 03/09/2020

California State University, East Bay

Trường: University
Vị trí: California, Mỹ
Học phí: 18,800 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #24 in Regional Universities Midwest (tie)
Update:

13:17, 07/02/2021

University of Tennessee-Chattanooga

Trường: University
Vị trí: Tennessee, Mỹ
Học phí: 25,774 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #298 - #389 in National Universities
Update:

10:32, 06/02/2021

San Francisco State University

Trường: High School
Vị trí: California, Mỹ
Học phí: 19,146 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #29 in Regional Universities West (tie)
Update:

10:34, 06/02/2021

Gonzaga University

Trường: University
Vị trí: Washington, Mỹ
Học phí: 45,140USD
Học bổng: Up to 100%
Ranking: #80 in National Universities (tie)
Update:

10:52, 06/02/2021

Braemar College

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 15,051 CAD
Học bổng: 1,000CAD
Ranking: N/A
Update:

15:19, 03/09/2020

Rochester Institute of Technology

Trường: University
Vị trí: New York, Mỹ
Học phí: 50,564 USD
Học bổng: Lên đến 100%
Ranking: #104 in National Universities (tie)
Update:

12:37, 07/02/2021

Berkeley College

Trường: College
Vị trí: New York, Mỹ
Học phí: 25,300 USD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

15:19, 03/09/2020

High Point University

Trường: University
Vị trí: North Carolina, Mỹ
Học phí: 36,268 USD
Học bổng: Up to 100%
Ranking: #1 in Regional Colleges South
Update:

10:18, 06/02/2021

Youngstown State University

Trường: University
Vị trí: Ohio, Mỹ
Học phí: 15,429 USD
Học bổng: Up to 10,000 USD
Ranking: #112 in Regional Universities Midwest (tie)
Update:

12:58, 07/02/2021

Fryeburg Academy

Trường: High School
Vị trí: Alabama, Mỹ
Học phí: 50,500USD
Học bổng: 25,900USD
Ranking: Overall Niche Grade: A-
Update:

15:19, 03/09/2020

Foxcroft Academy

Trường: High School
Vị trí: Maine, Mỹ
Học phí: 51,250 USD
Học bổng: 26,250 USD
Ranking: Overall Niche Grade: A-
Update:

15:19, 03/09/2020

The King’s Academy

Trường: High School
Vị trí: Alabama, Mỹ
Học phí: 58,000 USD
Học bổng: 19,000 USD
Ranking: Overall Niche Grade: A
Update:

15:19, 03/09/2020

Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences

Trường: University
Vị trí: Massachusetts, Mỹ
Học phí: 33,000 USD
Học bổng: Up to 50%
Ranking: #1 University in the U.S. for Earning Power
Update:

15:19, 03/09/2020

Gannon University

Trường: University
Vị trí: Pennsylvania, Mỹ
Học phí: 35,000 USD
Học bổng: Up to 30,000 USD
Ranking: #218 in National Universities (tie)
Update:

15:19, 03/09/2020

Northeastern University

Trường: University
Vị trí: Massachusetts, Mỹ
Học phí: Liên hệ
Học bổng: Liên hệ
Ranking: #49 in National Universities
Update:

16:22, 04/05/2021

CATS Academy Boston

Trường: High School
Vị trí: Massachusetts, Mỹ
Học phí: 36,500 USD
Học bổng: Lên đến 100% học phí và ăn ở
Ranking: Overall Niche Grade: A+
Update:

10:38, 04/03/2021

Convoy International Secondary Academy

Trường: High School
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 28,180 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

18:13, 28/04/2021

Mohawk College

Trường: College
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 15,870 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Aviron Quebec College Technique

Trường: College
Vị trí: Quebec, Canada
Học phí: 13,800 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

University of Wisconsin – Stout

Trường: University
Vị trí: Wisconsin, Mỹ
Học phí: 18,477 USD
Học bổng: 5,000 USD - 50% of the Nonresident tuition rate
Ranking: #15 in Top Public Schools
Update:

Murdoch Institute of Technology

Trường: College
Vị trí: Western Australia, Úc
Học phí: 24,800 AUD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Brock University

Trường: University
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 27,885 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Carleton University

Trường: University
Vị trí: Ontario, Canada
Học phí: 28,183 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Victoria University

Trường: University
Vị trí: Victoria, Úc
Học phí: 30,000 AUD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: TOP 2% of Universities worldwide
Update:

16:55, 05/04/2021

Regent Christian Academy

Trường: High School
Vị trí: British Columbia, Canada
Học phí: 30,400 CAD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Chisholm Institute

Trường: College
Vị trí: Victoria, Úc
Học phí: 10,707 AUD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

University of Canberra College

Trường: College
Vị trí: Canberra, Úc
Học phí: 23,760 AUD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Canning College

Trường: College
Vị trí: Western Australia, Úc
Học phí: 25,000 AUD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Asia Pacific International College

Trường: University
Vị trí: Victoria, Úc
Học phí: 47,280 AUD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:

Lebanon Catholic School

Trường: High School
Vị trí: Pennsylvania, Mỹ
Học phí: 31,920 USD
Học bổng: Liên hệ 
Ranking: N/A
Update:

Melbourne Polytechnic

Trường: University
Vị trí: Victoria, Úc
Học phí: 7450 AUD
Học bổng: Liên hệ
Ranking: N/A
Update:
Lịch nghỉ lễ 2021
Tra cứu trường
Tư vấn online 1-1