Tất cả bài viết

Những thay đổi trong đề thi IELTS Listening (cập nhật)

Kể từ 1/2020, đề thi IELTS Listening được điều chỉnh và chính thức đưa vào áp dụng nhằm tạo nên sự đồng bộ giữa bài thi IELTS trên máy tính và bài thi giấy.

Sự thay đổi này được thông báo trên trang chủ của kỳ thi IELTS (ielts.org).

Những thay đổi trong đề thi IELTS Listening năm 2020

Trong format cũ, đề thi IELTS Listening gồm 4 phần (section), mỗi phần gồm một hoặc nhiều dạng bài khác nhau nhằm đánh giá năng lực nghe hiểu, nắm bắt thông tin và mức độ chính xác, cẩn thận thông qua việc ghi chép.

Cụ thể:

  • Section 1 là một đoạn hội thoại giữa hai người trong ngữ cảnh hàng ngày
  • Section 2 là một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hằng ngày
  • Section 3 là đoạn hội thoại từ 2 đến 4 người trong ngữ cảnh học thuật
  • Section 4 là một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh học thuật.

Tuy nhiên, trong format mới được áp dụng từ năm 2020, phần thi này sẽ có những thay đổi như sau:

1. Từ “Section” được thay thế bằng “Part”. Như vậy, bài thi Listening sẽ được chia thành Part 1-2-3-4.

2. Phần “example” trong Section 1 (Part 1) sẽ được xoá bỏ. Như vậy, bạn sẽ bắt đầu làm bài ngay mà không đợi 30 – 45 giây để audio đọc phần Example.

3. Số trang sẽ không được đề cập khi audio đọc các câu hỏi.

Rate post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0981 646 826
43 Học bổng du học hàng đầu
Tư vấn online 1-1