Đề xuất: Northeastern, High Point, NJIT, AU

Đã cập nhật 984 trường đối tác...

Massachusetts, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A+
Thành lập
1952
Học phí
71,000 USD
Học bổng
Lên đến 100% học phí và ăn ở
Illinois, Mỹ
High School
Xếp hạng
#2 in Best Private High Schools in Illinois
Thành lập
1857
Học phí
63,000 USD
Học bổng
Liên hệ
California, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A+
Thành lập
1957
Học phí
$78,100/năm (học phí và nội trú)
Học bổng
Lên đến 12,000 USD
California, Mỹ
High School
Xếp hạng
N/A
Thành lập
1918
Học phí
74,800 USD
Học bổng
15,000 USD
California, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A+
Thành lập
1966
Học phí
80,400 USD (học phí & nội trú)
Học bổng
12,000 USD
Illinois, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: B+
Thành lập
1954
Học phí
19,950 USD
Học bổng
Liên hệ
California, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A
Thành lập
1870
Học phí
74,200 USD
Học bổng
18,000 USD
Minnesota, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A+
Thành lập
1871
Học phí
23,000 USD
Học bổng
Lên đến 2,000 USD
Illinois, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A
Thành lập
1958
Học phí
70,850 USD
Học bổng
27,000 USD
Illinois, Mỹ
High School
Xếp hạng
#4 in Best Boarding High Schools in Illinois
Thành lập
1962
Học phí
$70,400 /năm (học phí và nội trú)
Học bổng
Lên đến $15,000
Kentucky, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A
Thành lập
1951
Học phí
61,750 USD
Học bổng
17,000 USD
Kentucky, Mỹ
High School
Xếp hạng
NA
Thành lập
1962
Học phí
61,750 USD
Học bổng
17,000 USD
New Jersey, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A 
Thành lập
1927
Học phí
70,850 USD
Học bổng
Up to 27,000 USD
Texas, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A
Thành lập
1956
Học phí
70,850 USD
Học bổng
27,000 USD
Florida, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A
Thành lập
1970
Học phí
58,000 USD
Học bổng
19,000 USD
Maine, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A-
Thành lập
1823
Học phí
51,750 USD
Học bổng
Hơn 50% học phí và ăn ở
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A
Thành lập
1980
Học phí
Liên hệ
Học bổng
Lên đến 30,000 USD/năm
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
#1 in Best High Schools for STEM in Duluth Area, #4 Best Boarding High Schools in Minnesota
Thành lập
1904
Học phí
42,980 USD
Học bổng
15,000 USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
#4 in Best Private High Schools in Camden County
Thành lập
1887
Học phí
47,550 USD
Học bổng
8,000 USD
New Jersey, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: B+
Thành lập
1971
Học phí
29,950 USD
Học bổng
9,950 USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
#1 in Best Private High Schools in Lorain County
Thành lập
1963
Học phí
54,260 USD
Học bổng
18,000 USD