Bảng dịch vụ

Chúng tôi tự hào là đơn vị tư vấn du học mang đến nhiều dịch vụ tiên phong cũng như những trải nghiệm
tốt nhất cho phụ huynh, học sinh, đồng hành cùng du học sinh và gia đình suốt một chặng đường.

Standard

Tư vấn thêm
banner bảng dịch vụ unimates

Advance

Tư vấn thêm

Premium

Tư vấn thêm

Premium IVY

Tư vấn thêm

Chi tiết dịch vụ

Các dịch vụ

Tư vấn chọn ngành và lộ trình học tập

Kiểm tra tiếng Anh

Tư vấn chọn trường

Dịch thuật bảng điểm cả năm

Tư vấn và kiểm tra hồ sơ lý lịch tài chính

Tư vấn xin học bổng

Hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ xin học bổng

Số lượng đơn đăng kí nhập học tối đa

Kiểm tra ngữ pháp cho bài luận

Hướng dẫn chiến lược lên ý tưởng bài luận

Hướng dẫn viết bài luận

Biên tập chỉnh sửa bài luận

Số lượng bài luận tối đa

Hỗ trợ cải thiện kỹ năng IELTS/TOEFL

Hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn hóa SAT/ACT

Chiến lược xây dựng hình ảnh cá nhân

Chiến lược xây dựng hồ sơ hoạt động xã hội

Thiết kế và hỗ trợ các hoạt động xã hội

Hướng dẫn học sinh viết lý lịch

Hỗ trợ học sinh viết lý lịch

Tổ chức và trao chứng nhận tham gia hoạt động xã hội

Đường dây nóng 24/7 hỗ trợ an ninh, sức khỏe và tâm lý

Điện thoại khẩn cấp 24/7 đến bác sĩ

Tư vấn sức khỏe online cho học sinh

Chuyến bay khẩn cấp cùng đội ngũ cấp cứu đến bệnh viện/cơ sở y tế

Chuyến bay khẩn cấp từ nước ngoài về Việt Nam hoặc ngược lại liên quan đến sức khỏe y tế

Hỗ trợ sơ tán toàn cầu

Tiếp tục cập nhật tình hình và hỗ trợ học sinh sau khi đã đến nơi

Miễn phí hỗ trợ gia hạn VISA cho học sinh

Hỗ trợ visa cho người thân học sinh (không bao gồm phí phỏng vấn VISA)

Luyện phỏng vấn VISA

Luyện phỏng vấn VISA với giáo viên nước ngoài

Hỗ trợ mua vé máy bay

Hỗ trợ sắp xếp nơi ở

Hỗ trợ chuyển trường bất kỳ lúc nào trong suốt năm học (Theo quy định của nước sở tại)

Hỗ trợ chi trả học phí (Chuyển khoản ngân hàng với mức phí thấp)

Standard

Tư vấn chọn ngành và lộ trình học tập:

Kiểm tra tiếng Anh:

Tư vấn chọn trường:

Dịch thuật bảng điểm cả năm:

Tư vấn và kiểm tra hồ sơ lý lịch tài chính:

Tư vấn xin học bổng:

Hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ xin học bổng:

Số lượng đơn đăng kí nhập học tối đa: 3

Kiểm tra ngữ pháp cho bài luận:

Hướng dẫn chiến lược lên ý tưởng bài luận:

Hướng dẫn viết bài luận:

Biên tập chỉnh sửa bài luận

Số lượng bài luận tối đa:

Hỗ trợ cải thiện kỹ năng IELTS/TOEFL:

Hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn hóa SAT/ACT:

Chiến lược xây dựng hình ảnh cá nhân: 10 giờ

Chiến lược xây dựng hồ sơ hoạt động xã hội: 1 giờ

Thiết kế và hỗ trợ các hoạt động xã hội:

Hướng dẫn học sinh viết lý lịch:

Hỗ trợ học sinh viết lý lịch: 1 giờ

Tổ chức và trao chứng nhận tham gia hoạt động xã hội:

Đường dây nóng 24/7 hỗ trợ an ninh, sức khỏe và tâm lý: Tùy chọn

Điện thoại khẩn cấp 24/7 đến bác sĩ:

Tư vấn sức khỏe online cho học sinh:

Hỗ trợ chuyến bay khẩn cấp cùng đội ngũ cấp cứu đến bệnh viện/cơ sở y tế ở nước sở tại:

Hỗ trợ chuyến bay khẩn cấp từ nước ngoài về Việt Nam hoặc ngược lại đối với các vấn đề về sức khỏe y tế: Tùy chọn

Hỗ trợ sơ tán toàn cầu:

Tiếp tục cập nhật tình hình và hỗ trợ học sinh sau khi đã đến nơi: 1 năm

Miễn phí hỗ trợ gia hạn VISA cho học sinh: 1 năm

Hỗ trợ visa cho người thân học sinh (không bao gồm phí phỏng vấn VISA): Chiết khấu 30%

Luyện phỏng vấn VISA: 3

Luyện phỏng vấn VISA với giáo viên nước ngoài:

Hỗ trợ mua vé máy bay:

Hỗ trợ sắp xếp nơi ở: Lên đến 3 lựa chọn

Hỗ trợ chuyển trường bất kỳ lúc nào trong suốt năm học (Theo quy định của nước sở tại):

Hỗ trợ chi trả học phí (Chuyển khoản ngân hàng với mức phí thấp):

Advance

Tư vấn chọn ngành và lộ trình học tập:

Kiểm tra tiếng Anh:

Tư vấn chọn trường:

Dịch thuật bảng điểm cả năm:

Tư vấn và kiểm tra hồ sơ lý lịch tài chính:

Tư vấn xin học bổng:

Hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ xin học bổng:

Số lượng đơn đăng kí nhập học tối đa: 5

Kiểm tra ngữ pháp cho bài luận:

Hướng dẫn chiến lược lên ý tưởng bài luận:

Hướng dẫn viết bài luận:

Biên tập chỉnh sửa bài luận

Số lượng bài luận tối đa: 1

Hỗ trợ cải thiện kỹ năng IELTS/TOEFL: 20 giờ

Hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn hóa SAT/ACT: 5 giờ*

Chiến lược xây dựng hình ảnh cá nhân: 20 giờ

Chiến lược xây dựng hồ sơ hoạt động xã hội: 3 giờ

Thiết kế và hỗ trợ các hoạt động xã hội:

Hướng dẫn học sinh viết lý lịch:

Hỗ trợ học sinh viết lý lịch: 3 giờ

Tổ chức và trao chứng nhận tham gia hoạt động xã hội:

Đường dây nóng 24/7 hỗ trợ an ninh, sức khỏe và tâm lý: Tùy chọn

Điện thoại khẩn cấp 24/7 đến bác sĩ:

Tư vấn sức khỏe online cho học sinh:

Hỗ trợ chuyến bay khẩn cấp cùng đội ngũ cấp cứu đến bệnh viện/cơ sở y tế ở nước sở tại:

Hỗ trợ chuyến bay khẩn cấp từ nước ngoài về Việt Nam hoặc ngược lại đối với các vấn đề về sức khỏe y tế: Tùy chọn

Hỗ trợ sơ tán toàn cầu:

Tiếp tục cập nhật tình hình và hỗ trợ học sinh sau khi đã đến nơi: 3 năm

Miễn phí hỗ trợ gia hạn VISA cho học sinh: 1 năm

Hỗ trợ visa cho người thân học sinh (không bao gồm phí phỏng vấn VISA): Chiết khấu 50%

Luyện phỏng vấn VISA: 5

Luyện phỏng vấn VISA với giáo viên nước ngoài:

Hỗ trợ mua vé máy bay:

Hỗ trợ sắp xếp nơi ở: Lên đến 5 lựa chọn

Hỗ trợ chuyển trường bất kỳ lúc nào trong suốt năm học (Theo quy định của nước sở tại):

Hỗ trợ chi trả học phí (Chuyển khoản ngân hàng với mức phí thấp):

Premium

Tư vấn chọn ngành và lộ trình học tập:

Kiểm tra tiếng Anh:

Tư vấn chọn trường:

Dịch thuật bảng điểm cả năm:

Tư vấn và kiểm tra hồ sơ lý lịch tài chính:

Tư vấn xin học bổng:

Hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ xin học bổng:

Số lượng đơn đăng kí nhập học tối đa: 12

Kiểm tra ngữ pháp cho bài luận:

Hướng dẫn chiến lược lên ý tưởng bài luận:

Hướng dẫn viết bài luận

Biên tập chỉnh sửa bài luận

Số lượng bài luận tối đa: 2

Hỗ trợ cải thiện kỹ năng IELTS/TOEFL: 50 giờ

Hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn hóa SAT/ACT: 10 giờ*

Chiến lược xây dựng hình ảnh cá nhân: Không giới hạn

Chiến lược xây dựng hồ sơ hoạt động xã hội: 10 giờ

Thiết kế và hỗ trợ các hoạt động xã hội:

Hướng dẫn học sinh viết lý lịch:

Hỗ trợ học sinh viết lý lịch: 10 giờ

Tổ chức và trao chứng nhận tham gia hoạt động xã hội:

Đường dây nóng 24/7 hỗ trợ an ninh, sức khỏe và tâm lý:

Điện thoại khẩn cấp 24/7 đến bác sĩ:

Tư vấn sức khỏe online cho học sinh:

Hỗ trợ chuyến bay khẩn cấp cùng đội ngũ cấp cứu đến bệnh viện/cơ sở y tế ở nước sở tại: 24/7

Hỗ trợ chuyến bay khẩn cấp từ nước ngoài về Việt Nam hoặc ngược lại đối với các vấn đề về sức khỏe y tế: Tùy chọn

Hỗ trợ sơ tán toàn cầu: Chính sách chiết khấu

Tiếp tục cập nhật tình hình và hỗ trợ học sinh sau khi đã đến nơi: 5 năm

Miễn phí hỗ trợ gia hạn VISA cho học sinh: 5 năm

Hỗ trợ visa cho người thân học sinh (không bao gồm phí phỏng vấn VISA): Free cho 1 người thân

Luyện phỏng vấn VISA: 10

Luyện phỏng vấn VISA với giáo viên nước ngoài:

Hỗ trợ mua vé máy bay:

Hỗ trợ sắp xếp nơi ở:

Hỗ trợ chuyển trường bất kỳ lúc nào trong suốt năm học (Theo quy định của nước sở tại):

Hỗ trợ chi trả học phí (Chuyển khoản ngân hàng với mức phí thấp):

Premium IVY

Tư vấn chọn ngành và lộ trình học tập:

Kiểm tra tiếng Anh:

Tư vấn chọn trường:

Dịch thuật bảng điểm cả năm:

Tư vấn và kiểm tra hồ sơ lý lịch tài chính:

Tư vấn xin học bổng:

Hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ xin học bổng:

Số lượng đơn đăng kí nhập học tối đa: Không giới hạn

Kiểm tra ngữ pháp cho bài luận:

Hướng dẫn chiến lược lên ý tưởng bài luận:

Hướng dẫn viết bài luận

Biên tập chỉnh sửa bài luận

Số lượng bài luận tối đa: 5

Hỗ trợ cải thiện kỹ năng IELTS/TOEFL: 200 giờ

Hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn hóa SAT/ACT: 100 giờ*

Chiến lược xây dựng hình ảnh cá nhân: Không giới hạn

Chiến lược xây dựng hồ sơ hoạt động xã hội: Không giới hạn

Thiết kế và hỗ trợ các hoạt động xã hội:

Hướng dẫn học sinh viết lý lịch:

Hỗ trợ học sinh viết lý lịch: Không giới hạn

Tổ chức và trao chứng nhận tham gia hoạt động xã hội:

Đường dây nóng 24/7 hỗ trợ an ninh, sức khỏe và tâm lý:

Điện thoại khẩn cấp 24/7 đến bác sĩ:

Tư vấn sức khỏe online cho học sinh:

Hỗ trợ chuyến bay khẩn cấp cùng đội ngũ cấp cứu đến bệnh viện/cơ sở y tế ở nước sở tại:

Hỗ trợ chuyến bay khẩn cấp từ nước ngoài về Việt Nam hoặc ngược lại đối với các vấn đề về sức khỏe y tế:

Hỗ trợ sơ tán toàn cầu: Tùy chọn

Tiếp tục cập nhật tình hình và hỗ trợ học sinh sau khi đã đến nơi: Không thời hạn

Miễn phí hỗ trợ gia hạn VISA cho học sinh: 10 năm

Hỗ trợ visa cho người thân học sinh (không bao gồm phí phỏng vấn VISA): Miễn phí

Luyện phỏng vấn VISA: Không giới hạn

Luyện phỏng vấn VISA với giáo viên nước ngoài:

Hỗ trợ mua vé máy bay:

Hỗ trợ sắp xếp nơi ở:

Hỗ trợ chuyển trường bất kỳ lúc nào trong suốt năm học (Theo quy định của nước sở tại):

Hỗ trợ chi trả học phí (Chuyển khoản ngân hàng với mức phí thấp):

Lưu ý:

Đối với gói Premium IVY, chi phí cụ thể sẽ được xác nhận bởi đội ngũ y tế.

    Bạn muốn du học?

    Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học cùng đội ngũ chuyên viên được đào tạo chuyên môn, UNIMATES Education Vietnam cung cấp các dịch vụ tư vấn dành cho mọi đối tượng sinh viên Việt Nam một cách tận tâm để có được sự lựa chọn đúng đắn cho mục đích du học.

    Với hơn 1000 trường đối tác tại các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh Quốc,… chúng tôi tự hào là cầu nối cho học sinh, sinh viên Việt Nam đến với nền giáo dục chất lượng hàng đầu.

    Gặp bất kỳ vấn đề nào khi đăng ký! Liên hệ: 0981646826