CÓ GÌ HOT

Đề xuất: Northeastern, High Point, NJIT, AU

Đã cập nhật 914 trường đối tác...

Trường:
University
Vị trí:
New York, Mỹ
Học phí:
39,760 USD 
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#34 in Regional Universities North (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Victoria, Úc
Học phí:
7450 AUD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
N/A
Trường:
University
Vị trí:
Victoria, Úc
Học phí:
47,280 AUD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
N/A
Trường:
University
Vị trí:
Wisconsin, Mỹ
Học phí:
18,477 USD
Học bổng:
5,000 USD - 50% of the Nonresident tuition rate
Xếp hạng:
#15 in Top Public Schools
Trường:
University
Vị trí:
Ontario, Canada
Học phí:
28,183 CAD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
N/A
Trường:
University
Vị trí:
Massachusetts, Mỹ
Học phí:
37,992 USD
Học bổng:
10,000 USD - 22,000 USD
Xếp hạng:
#227 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
British Columbia, Canada
Học phí:
1,018 CAD/tín chỉ
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
N/A
Trường:
University
Vị trí:
New South Wales, Úc
Học phí:
26,000 AUD - 34,000 AUD
Học bổng:
20% học phí 
Xếp hạng:
TOP 250 universities in the world (THE 2021)
Trường:
University
Vị trí:
New South Wales, Úc
Học phí:
26,000 - 33,000 AUD
Học bổng:
lên đến 50% học phí
Xếp hạng:
Top 2% in the world (Times Higher Education World University Rankings 2020)
Trường:
University
Vị trí:
Học phí:
13,500 GBP
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
1001+ World University Rankings 2021 (THE)
Trường:
University
Vị trí:
South Australia, Úc
Học phí:
12,000 – 26,000 AUD
Học bổng:
lên đến 25%
Xếp hạng:
N/A
Trường:
University
Vị trí:
Học phí:
£14,200
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
Top 10 UK Young University
Trường:
University
Vị trí:
Pennsylvania, Mỹ
Học phí:
35,984 USD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#63 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Massachusetts, Mỹ
Học phí:
40,850 USD
Học bổng:
50% Học phí
Xếp hạng:
#133 National University
Trường:
University
Vị trí:
Ontario, Canada
Học phí:
Trung bình 37,391 CAD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
201 – 250th (THE)
Trường:
University
Vị trí:
Washignton D.C, Mỹ
Học phí:
52,881USD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#77 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
British Columbia, Canada
Học phí:
17,820 CAD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
N/A
Trường:
University
Vị trí:
Tennessee, Mỹ
Học phí:
29,767 USD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#206 in National Universities (tie)
Trường:
University
Vị trí:
Victoria, Úc
Học phí:
31,000 AUD
Học bổng:
5,000 AUD
Xếp hạng:
#351–400 in World University Rankings 2020 (THE)
Trường:
University
Vị trí:
Tennessee, Mỹ
Học phí:
29,100 USD
Học bổng:
Lên đến 16,000 USD
Xếp hạng:
#298-#389 in National Universities
Trường:
University
Vị trí:
Texas, Mỹ
Học phí:
17,239 USD
Học bổng:
Lên đến 100%
Xếp hạng:
#75 in Regional Universities West (tie)
Hotline: 0981 646 826
Tra cứu trường
Tư vấn online 1-1