CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HOÁ TẠI HOA KỲ

 

Proudly brought to you by UNIMATES EDUCATION - a qualified ICEF Agency

Hân hạnh được giới thiệu bởi UNIMATES Education - Thành viên Diễn đàn các tổ chức Tư vấn Giáo dục toàn cầu ICEF

 

UNIMATES EDUCATION VIETNAM

Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam của Viện Công nghệ New Jersey,

Viện Đại học Y Dược Massachusetts (Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences) 

Đại học Kiến trúc Nghệ thuật (Academy of Art University) ,

Hệ thống các Đại học công lập bang New York ( SUNNY

Đại học Amsterdam Hà lan ( University of Amsterdam)

và hơn 200 Trường Đại học hàng đầu khác tại Mỹ, Canada, Châu Âu và New Zealand (Danh sách tại đây)

và hơn 400 trường trugn học khác tại Mỹ, Canada, Châu Âu và New Zealand (Danh sách tại đây)