Lịch gặp các Trường đối tác

Thời gian
Trường đối tác
Quốc gia
Hình thức
Đăng ký
09:00
31 Th10
Trực tiếp
15:00
23 Th10
Trực tiếp
09:00
17 Th10
Trực tiếp
09:00
10 Th10
Mỹ
Online
09:30
28 Th08
Mỹ
Online
09:30
28 Th08
Mỹ
Online
20:00
27 Th08
Amerigo Education
Đại diện Amerigo Việt Nam
Online
10:00
21 Th08
Bellevue College
Sandra
Online
19:00
20 Th08
Amerigo Education
Online
10:00
19 Th08
Edmonds College
Becky Qiao
Online
19:00
13 Th08
Amerigo Education
Online
20:00
12 Th08
Mỹ
Online
16:00
05 Th07
Mỹ
Online
16:00
07 Th07
Arizona State University
Ms. Tâm Phan
Mỹ
Online
Hotline: 0981 646 826
43 Học bổng du học hàng đầu
Tư vấn online 1-1