CÓ GÌ HOT

Lịch gặp các Trường đối tác

Thời gian
Trường đối tác
Quốc gia
Hình thức
Đăng ký
16:00
05 Th07
Mỹ
Online
16:00
07 Th07
Arizona State University
Ms. Tâm Phan
Mỹ
Online
10:00
08 Th07
Canada
Online
16:00
09 Th07
Mỹ
Online
16:00
07 Th07
State University of New York Geneseo
Ms. Jessica Như
Online
16:00
02 Th07
Gonzaga University
Ms. Hiền
Mỹ
Online
19:45
30 Th06
Mỹ
Online
16:00
25 Th06
Northeastern University
Ms. Orawan Phongsai
Mỹ
Online
10:00
26 Th06
Mỹ
Online
10:00
25 Th06
Mỹ
Online
10:00
19 Th06
Jacob University
Online
10:00
18 Th06
University of Amsterdam
Online
10:00
17 Th06
Niagara College Toronto
Online
Hotline: 0981 646 826
Tra cứu trường
Tư vấn online 1-1