TỔNG QUAN

Academy of Art University (AAU)

Là trường đại học tư thục chuyên về nghệ thuật và thiết kế lớn nhất tại Mỹ. Trường tọa lạc tại thành phố San Francisco, California. Hằng năm, trường đào tạo hơn 18,000 sinh viên đến từ 40 quốc gia trên thế giới, với hơn 20 chuyên ngành cấp bằng: Cao đẳng, Cử nhân, và Thạc sĩ. Chương trình giảng dạy bao gồm 4 khoa chính: Thiết kế, Giải trí, Mỹ thuật, và Nghệ thuật Đại cương. Với hơn 80 năm thành lập trường đã được nhiều tổ chức và hiệp hội uy tín tại Mỹ công nhận về chất lượng giáo dục:

 

 • Hội Đồng Công Nhận chương trình Thiết Kế Nội Thất – CIDA.

 • Hiệp Hội Công Nhận Các Trường Nghệ Thuật & Thiết Kế Quốc Gia – NASAD

 • Hiệp hội các trường Đại Học và Cao Đẳng miền Tây nước Mỹ - WASC

CÁC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

A C T I N G

A D V E R T I S I N G

A N I M A T I O N    &    V I S U A L    E F F E C T S

A R C H I T E C T U R E

A R T     E D U C A T I O N

A R T     H I S T O R Y

C O M M U N I C A T I O N S    &    M E D I A    T E C H N O L O G Y

F A S H I O N

F I N E    A R T

G A M E    D E V E L O P M E N T

G R A P H I C    D E S I G N

I L L U S T R A T I O N

I N D U S T R I A L    D E S I G N

I N T E R I O R    A R C H I T E C T U R E    &    D E S I G N

J E W E L R Y    &    M E T A L    A R T S

L A N D S C A P E    A R C H I T E C T U R E

M O T I O N     P I C T U R E S    &    T E L E V I S I O N

M U S I C    P R O D U C T I O N    &    S O U N D    D E S I G N    F O R    V I S U A L

P H O T O G R A P H Y

V I S U A L    D E V E L O P M E N T

W E B    D E S I G N    &    N E W    M E D I A

W R I T I N G    F O R    F I L M,    T E L E V I S I O N    &    D I G I T A L    M E D I A

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

& HỖ TRỢ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

P R E - C O L L E G E     P R O G R A M S
P R O F E S S I O N A L    D E V E L O P M E N T
P E R S O N A L    E N R I C H M E N
U N D E R G R A D U A T E    D E G R E E S
G R A D U A T E    D E G R E E S

C R E D E N T I A L    P R O G R A M S

C O N T I N U I N G    A R T    E D U C A T I O N


CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

F I N A N C I A L    A I D    A N D    C A M P U S    H O U S I N G
O N L I N E    E D U C A T I O N
A T H L E T I C S

F L E X I B L E    S C H E D U L E

C O U R S E S    F O R    B E G I N N E R S
I N T E R N A T I O N A L    S T U D E N T    S E R V I C E S

 

PROGRAM FOR EVERY LEVEL

Academy of Art University có một chương trình thực hành cho mọi cấp độ. Bất kể bạn muốn khám phá bất cứ điều gì mà bạn chưa từng thử trước đây, hoặc trau dồi kỹ năng hiện tại của bạn, AAU có một chương trình như thế dành hẳn cho bạn.

GET

YOUR

HANDS DIRTY

THÔNG TIN CHUNG

CƠ SỞ ĐÀO TẠO DUY NHẤT


Academy of Art University chỉ tổ chức giảng dạy và đào tại với một cơ sở duy nhất tại trung tâm Thành phố San Francisco.

 

79 New Montgomery Street San Francisco, CA 94.105

 

Âm thanh đặc trưng của Vùng Vịnh và sự nhộn nhịp của thành phố kết hợp với sự phát triển đô thị với lối thiết kế bền vững và sáng tạo nghệ thuật, AAU được hấp thụ những giá trị tinh tuý nhất cộng hưởng lại với nhau ngay tại đây.


Học sinh tham gia các khóa học tại trường sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào những cộng đồng sôi động của các nghệ sĩ và nhà thiết kế trong trường học và trong các thành phố.

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

AAU thành lập và phát triển bộ phận Campus Life & Leadership nhằm tạo nhiều điều kiện bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho sinh viên. Mục tiêu hàng đầu của AAU là thúc đẩy và tạo điều kiện để có nhiều sinh viên tham gia.

ĐƯA RƯỚC SINH VIÊN

AAU có các tuyến xe bus chuyên chở học viên của trường đón và trả tại các trạm nằm khắp các khu phố và quanh thành phố

San Francisco. Sinh viên có thể dễ dàng di chuyển mà không cần ôtô.

The creative

class we are

training today

will be the

problem solvers

and visionaries

of tomorrow.

We consider ourselves the stewards of  a

learning institution

that will produce

this next generation.

–Dr. Elisa. Stephens,

President

THÔNG TIN HỌC PHÍ

KỲ NHẬP HỌC MÙA HÈ 2016

Cao học: 24 x $835/tín chỉ = $20,040

Đại học & Đào tạo chứng chỉ nghệ thuật: 24 x $935/tín chỉ = $22,440

KỲ NHẬP HỌC MÙA THU 2016

Cao học: 24 x $873/tín chỉ = $20,952

Đại học & Đào tạo chứng chỉ nghệ thuật: 24 x $982/tín chỉ = $23,568

NHÀ Ở SINH VIÊN

AAU có khoảng 16 khu ký túc xá trong khuôn viên trường và quanh các khu phố sôi động của thành phố San Francisco. Mỗi ký túc xá đều có Quản lý cũng như trợ lý viên đảm bảo an ninh khu vực.

 • Facebook - Black Circle
 • Blogger - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Flickr - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle

UNIMATES Education

 

Education Office: 2&7 FL, P&T Office Building, 27-29 Pho Duc Chinh St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Operations Office 46th Fl, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Singapore Representative: 9 Temasek Boulevard, #09-01 Suntec Tower 2, 038989, Singapore 

Phnom Penh Representative 18/F Canadia Tower, No. 315, Ang Doung St, Corner Monivong Blve, Phnom Penh, Cambodia 

USA Representative Office: Harvard Square, One Mifflin Place, Suite 400, Cambridge, Massachusetts   -   Tel: +1 (617) 500 6768

 

Hotline: +84 28 3821 6927(37)   Fax: +84 28 3821 6947